14. September 2023

Sund kost, motion og trivsel på skoleskemaet

Sygeforsikringen "danmark"s Sundhedsdonationer har støttet projektet "Sunde unge på erhvervsuddannelse", som sætter fokus på sund kost, motion og trivsel blandt eleverne på erhvervsskoler. Gennem en række aktiviteter og tiltag er målet at øge elevernes sundhed og skabe en bedre sundhedskultur på erhvervsskolerne.

De gennemførte aktiviteter har vist sig at have en positiv indflydelse på eleverne og på fællesskabet generelt. CELF, som sammen med 3 andre erhvervsskoler i Region Sjælland står bag projektet, ønsker også at sikre vedvarende ændringer i elevernes livsstil. Man vil give dem en større forståelse for den indflydelse, de selv har på deres ungdomsliv, og hvordan vaner påvirker deres sundhed positivt eller negativt.

Der har blandt andet været workshops, undervisning, sund morgenmad, træning og bevægelsesaktiviteter som en del af undervisningen. Eleverne har diskuteret emner som mental sundhed, mad, motion, søvn, stress, selvværd, sund økonomi, det digitale liv og mobiltelefoner og haft besøg af spændende gæster. I kantinerne er der også blevet arbejdet med den sunde mad. Der er kommet nye retter på menuen, og kantinepersonalet har fået undervisning for at udvikle deres kompetencer.

Undersøgelser har vist, at erhvervsskoleelever i Region Sjælland har flere sundhedsmæssige problemer sammenlignet med jævnaldrende gymnasieelever. Derfor satte CELF, ZBC, Roskilde Handelsskole og Køge Handelsskole sig for at give dem mere viden om sundhed og kompetencer til at komme sundere ind i voksenlivet. På længere sigt vil bedre fysisk og psykisk sundhed hos de unge føre til øget studieglæde og bedre fastholdelse.

Nedenfor ses billeder fra CELF's elevkonference om sundhed, oplæg og yoga med elever fra EUD Business og "magic water".

Seneste nyheder Scroll for mere