21. April 2023

Lungeforeningens oplysningskampagne om KOL er nået bredt ud til danskerne

Sundhedsdonationer har støttet projektet "Hiv-host-hvæs – træk vejret uden besværet", som er en kampagne om de 3 tegn på KOL, og hvordan du kan leve et godt liv med KOL, når du opdager sygdommen i tide. Lungeforeningens mål var at udbrede kendskabet i den danske befolkning, få flere danskere til at få målt deres lungefunktion og med tidlig opsporing give danskere med KOL et liv med bedre vejrtrækning og mindre besvær.

Over 3.000 gennemførte symptomtesten på pustnu.dk, hvoraf 59 % var i højrisiko for KOL. Yderligere fik en masse danskere testet deres lungefunktion på Københavns Hovedbanegård samt Aarhus Hovedbanegård, hvor Lungeforeningen i samarbejde med Københavns og Aarhus Kommuner tilbød lungefunktionsmåling på Lungedagen. Derudover kørte Lungeforeningen i samarbejde med PensionDanmark sundhedsbusser ud til arbejdspladser for at foretage lungefunktionsmålinger, og der blev holdt over 70 lokale arrangementer. Ligeledes kunne information findes på bl.a. apoteker, sundhedscentre, hospitaler samt i medierne. Emnet blev behandlet i DR-podcasten "Lægens Bord – Lyt til din krop" med Peter Qvortrup Geisling i episoden "Lunger på overarbejde".  

Ca. 400.000 danskere har KOL, men under halvdelen er i behandling. Størstedelen ved det nemlig ikke, og 2 ud af 3 danskere med symptomer på KOL går ikke til egen læge. KOL er den næsthyppigste dødsårsag i Danmark, og det er samtidig den sygdom, der fører til det største tab af livskvalitet. Men der kan gøres noget ved det.

Den 1. marts afholdte Lungeforeningen en konference på Christiansborg, hvor de fremlagde deres nationale KOL-plan med 16 brikker (forslag). Her diskuterede de sammen med politikere fra en række forskellige partier og repræsentanter fra bl.a. Praktiserende Lægers Organisation, Danske Regioners sundhedsudvalg, KL, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse, hvorledes KOL bedre kan forebygges, diagnosticeres, behandles og plejes. Sygeforsikringen "danmark" var også til stede ved arrangementet, der startede med velkomst og fællessang med Greve lunge-kor. KOL-planen fik en flot modtagelse, masser af positive tilkendegivelser og opbakning til handling.

Du kan læse mere om projektet på sundhedsdonationer.dk og selv tage den online test på pustnu.dk

Foto: Lungeforeningen

Seneste nyheder Scroll for mere

Nyhed

9. October 2023

Diabetesforeningens opsporingskampagne om type 2-diabetes

Med støtte fra Sundhedsdonationer gennemførte Diabetesforeningen en opsporingskampagne om type 2-diabetes, som nåede ud til minimum 2 millioner danskere. Mere end 263.000 mennesker gennemførte den digitale test, hvoraf 56 % var i højrisiko for diabetes, og grundet kampagnen opdagede over 2.000, at de havde type 2-diabetes. Udover den digitale risikotest kunne man også bestille testkits hjem, og Diabetesforeningen kørte deres røde sundhedsbus ud til 22 byer rundt omkring i landet. Her blev gennemført gratis tests og målinger af langtidsblodsukkeret, bl.a. på Folkemødet på Bornholm, Sundhedsdage på Sjælland, ringridning i Sønderborg, Festugen i Aarhus og på Hovedbanegården i København. Sundhedsbussen ruller videre i år og i 2024, og tour-planen kan findes her: https://diabetes.dk/landingpage/sundhedsbus Det estimeres, at 100.000 danskere har type 2-diabetes uden at vide det. Mere end 1/3 har allerede udviklet følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, nyresygdomme og øjensygdomme, når de får konstateret type 2-diabetes. Følgesygdommene har betydning for levealder og livskvalitet, så tidlig opsporing er vigtigt. Siden 1996 er der kommet fire gange så mange danskere med diabetes. Mindst 356.000 danskere har nu diabetes, og langt størstedelen har type 2-diabetes. Mindst 322.000 danskere lever med type 2-diabetes, og det tal forventes at stige til 420.000 i 2030. Yderligere 480.000 danskere skønnes lige nu at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes). De tre største risikofaktorer for at udvikle type 2-diabetes er alder, arvelighed og overvægt. Overvægt er den væsentligste risikofaktor, som kan forebygges. Læs mere i Diabetesforeningens rapport fra 2023, "Diabetes i tal", her: https://diabetes.dk/media/gktagxu3/_diabetes_%C3%A5rs-publikation_web.pdf