3. May 2023

Ny undersøgelse og rapport om tandplejebrug blandt ældre

En ny rapport fra VIVE belyser tandplejebrug blandt ældre i Danmark i forbindelse med forskningsprojektet "Sund mund hele livet", som er støttet af Sundhedsdonationer.

Projektet "Sund mund hele livet" er ledet af Esben Boeskov Øzhayat, lektor på Københavns Universitet. Projektet har til formål at skabe viden om risikofaktorer for ældres mund- og tandsundhed samt at udvikle indsatser til at styrke skrøbelige og svækkede ældres tandsundhed.

Den nye rapport "Tandplejebrug blandt ældre i Danmark" undersøger ældres tilknytning til tandplejen og viser, at en væsentlig gruppe af ældre ikke har nogen regelmæssig tandplejetilknytning.

Dét at have dårlige tænder og en dårlig mundhygiejne har en sammenhæng med andre alvorlige sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og lungebetændelse, som kan være livstruende i denne gruppe. Rapporten belyser en række faktorer, som kan bruges til at identificere relevante målgrupper for en styrket indsats. De ser nemlig potentiale for at optimere tandplejeindsatser og dermed kunne forbedre sundhed og livskvalitet for de sårbare ældre.

Rapporten kan læses her: www.vive.dk/media/pure/18904/17433813

Seneste nyheder Scroll for mere