7. February 2022

Se listen over projekter her

Generalforsamlingen i Sygeforsikringen "danmark" donerede i foråret 2021 et beløb på 150 mio. kr. af det investeringsmæssige overskud i regnskabsåret 2020. Pengene er doneret til projekter, der omhandler enten sundhedsfaglig forskning, oplysning eller forebyggelse.

Blandt de indkomne ansøgninger besluttede bestyrelsen efterfølgende at donere penge til 30 projekter. Du kan se alle projekter her eller læse mere om dem på siden Projekter

•Ophold på Julemærkehjem - udvidet opfølgning og forældresamarbejde

• SMILET - bemandet kreativt værksted for børn på Aarhus Universitetshospital

• Sunde unge på erhvervsuddannelser

• Mit liv - mestring, motivation og smertehåndtering

• FC Demens

• Folkeoplysning om type-2-diabetes samt opsporing og forebyggelse i risikogrupper

• Hiv-host-hvæs - træk vejret uden besvær

• Ernæringens rolle i lungetumorgenese og progression

• Diætændring med protein til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

• Bedre træning til knæartrose - få hjertet med

• DANAVR, forbedring af prognosen for hjerteklappatienter

• Forskning i fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt patienter med

inflammatorisk tarmsygdom

• Målrettet behandling af væskeophobning hos patienter på intensivafdelingen

• Antibiotikaprofylakse ved hæmodialyse

• Stress og mentalt helbred blandt unge

• Kort- og langsigtede bivirkninger ved hormonel prævention for den enkelte kvinde

• HELP, mentalt helbred hos gravide og nye mødre med ADHD

• PROBE-studiet, oral sundhed og graviditet

• Forebyggelse af blodprop i hjertet og tidlig død hos voksne danskere

• Hormonforstyrrende stoffer og børns hjerneudvikling

• PERISAFE, bivirkninger hos patienter som undergår ortopædkirurgi

• Forebyggelse af Demens

• Bedre behandling af brystkræft

• Sundt og usundt fedtvæv i human overvægt

• Forbedring af effektiviteten af antibiotika på biofilminfektioner

• Stærk til operation og stærk for livet (STRONG)

• Udvikling af nye diagnostiske redskaber og terapiformer for Alzheimers sygdom

• Bedre overlevelse for Pancreas cancerpatienter

• Brunt fedt som beskyttende faktor mod fedme hos brystkræftpatienter

• Præcisionsmedicin, ny funktionel metode afdækker kræftrelevante mutationer

Seneste nyheder Scroll for mere