21. December 2022

De 35 nye projekter er fundet

I 2021 var der et investeringsoverskud i Sygeforsikringen "danmark", som generalforsamlingen i april 2022 valgte at donere 150 mio. kr. af til sundhedsdonationer. Donationerne er gået til 35 sundhedsfaglige forsknings-, forebyggelses- og oplysningsprojekter.

Sygeforsikringen "danmark" hjælper hver dag danskere med tilskud til behandlinger, som gør noget for den danske folkesundhed her og nu. Men vi har også et ønske om og et ansvar for at sikre et sundere Danmark i fremtiden.

Derfor donerer vi, gennem det vi kalder for Sundhedsdonationer, en del af vores investeringsoverskud til projekter inden for sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning. Sådan støtter vi det vigtige arbejde, der bliver gjort for at forbedre den fremtidige sundhed i Danmark for alle.

Seneste nyheder Scroll for mere