7. July 2022

2 ud af 3 danskere reagerer ikke på tegn på lungesygdom

Som led i Lungeforeningens kommende kampagne ”Hiv, Host, Hvæs”, som kører i efteråret og er støttet af Sundhedsdonationer, har Epinion gennemført en undersøgelse blandt 1.050 repræsentative danskere omkring tegn på lungesygdommen KOL. Blandt de danskere, der havde tegn på KOL havde kun 35 pct. søgt læge, og det bekymrer Lungeforeningen, og er baggrunden for den kommende kampagne.

”Det er ret bekymrende, når kun lidt over en tredjedel af danskerne reagerer på langvarige tegn på KOL og andre lungesygdomme. Mennesker med en kronisk lungesygdom kommer ofte først i behandling, når de får meget svært ved at klare hverdagen på grund af deres vejrtrækningsproblemer, hvor deres lungefunktion er meget nedsat, og der er det meget sværere at hjælpe dem. Derfor er det vigtigt at reagere på symptomerne i tide, for med ændrede levevaner og medicin kan sygdommen bremses og symptomerne mindskes og den enkelte kan få et bedre liv”, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Det er ret bekymrende, når kun lidt over en tredjedel af danskerne reagerer på langvarige tegn på KOL og andre lungesygdomme

Torben Mogensen Formand i Lungeforeningen

Ca. 400.000 danskere har KOL, men kun ca. halvdelen ved det. I undersøgelsen fra Epinion havde 15 pct. af de adspurgte danskere oplevet åndenød, 16 pct. havde oplevet slim i luftvejene, 27 pct. har oplevet hoste, mens 28 pct. har været hurtigt forpustet ved fysisk aktivitet, alle tegn på lungesygdomme. Men det er vigtigt ikke at ignorere disse tegn.

”Hvis flere blev opmærksomme på deres symptomer i tide og sundhedsvæsenet samtidig reagerede tidligt på de samme tegn, kunne vi forhåbentlig sikre, at færre mennesker skulle kæmpe med svær KOL, og flere trods konstateret KOL kunne leve et godt liv med deres sygdom, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Lungeforeningen vil til efteråret sætte spot på tegnene på KOL i større kampagne, som er støttet af Sundhedsdonationer, i håb om, at flere danskere vil kende tegn på lungesygdom og reagere på disse og blive undersøgt ved egen læge.

Fakta

Seneste nyheder Scroll for mere

Nyhed

9. October 2023

Diabetesforeningens opsporingskampagne om type 2-diabetes

Med støtte fra Sundhedsdonationer gennemførte Diabetesforeningen en opsporingskampagne om type 2-diabetes, som nåede ud til minimum 2 millioner danskere. Mere end 263.000 mennesker gennemførte den digitale test, hvoraf 56 % var i højrisiko for diabetes, og grundet kampagnen opdagede over 2.000, at de havde type 2-diabetes. Udover den digitale risikotest kunne man også bestille testkits hjem, og Diabetesforeningen kørte deres røde sundhedsbus ud til 22 byer rundt omkring i landet. Her blev gennemført gratis tests og målinger af langtidsblodsukkeret, bl.a. på Folkemødet på Bornholm, Sundhedsdage på Sjælland, ringridning i Sønderborg, Festugen i Aarhus og på Hovedbanegården i København. Sundhedsbussen ruller videre i år og i 2024, og tour-planen kan findes her: https://diabetes.dk/landingpage/sundhedsbus Det estimeres, at 100.000 danskere har type 2-diabetes uden at vide det. Mere end 1/3 har allerede udviklet følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, nyresygdomme og øjensygdomme, når de får konstateret type 2-diabetes. Følgesygdommene har betydning for levealder og livskvalitet, så tidlig opsporing er vigtigt. Siden 1996 er der kommet fire gange så mange danskere med diabetes. Mindst 356.000 danskere har nu diabetes, og langt størstedelen har type 2-diabetes. Mindst 322.000 danskere lever med type 2-diabetes, og det tal forventes at stige til 420.000 i 2030. Yderligere 480.000 danskere skønnes lige nu at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes). De tre største risikofaktorer for at udvikle type 2-diabetes er alder, arvelighed og overvægt. Overvægt er den væsentligste risikofaktor, som kan forebygges. Læs mere i Diabetesforeningens rapport fra 2023, "Diabetes i tal", her: https://diabetes.dk/media/gktagxu3/_diabetes_%C3%A5rs-publikation_web.pdf