7. July 2022

2 ud af 3 danskere reagerer ikke på tegn på lungesygdom

Som led i Lungeforeningens kommende kampagne ”Hiv, Host, Hvæs”, som kører i efteråret og er støttet af Sundhedsdonationer, har Epinion gennemført en undersøgelse blandt 1.050 repræsentative danskere omkring tegn på lungesygdommen KOL. Blandt de danskere, der havde tegn på KOL havde kun 35 pct. søgt læge, og det bekymrer Lungeforeningen, og er baggrunden for den kommende kampagne.

”Det er ret bekymrende, når kun lidt over en tredjedel af danskerne reagerer på langvarige tegn på KOL og andre lungesygdomme. Mennesker med en kronisk lungesygdom kommer ofte først i behandling, når de får meget svært ved at klare hverdagen på grund af deres vejrtrækningsproblemer, hvor deres lungefunktion er meget nedsat, og der er det meget sværere at hjælpe dem. Derfor er det vigtigt at reagere på symptomerne i tide, for med ændrede levevaner og medicin kan sygdommen bremses og symptomerne mindskes og den enkelte kan få et bedre liv”, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Det er ret bekymrende, når kun lidt over en tredjedel af danskerne reagerer på langvarige tegn på KOL og andre lungesygdomme

Torben Mogensen Formand i Lungeforeningen

Ca. 400.000 danskere har KOL, men kun ca. halvdelen ved det. I undersøgelsen fra Epinion havde 15 pct. af de adspurgte danskere oplevet åndenød, 16 pct. havde oplevet slim i luftvejene, 27 pct. har oplevet hoste, mens 28 pct. har været hurtigt forpustet ved fysisk aktivitet, alle tegn på lungesygdomme. Men det er vigtigt ikke at ignorere disse tegn.

”Hvis flere blev opmærksomme på deres symptomer i tide og sundhedsvæsenet samtidig reagerede tidligt på de samme tegn, kunne vi forhåbentlig sikre, at færre mennesker skulle kæmpe med svær KOL, og flere trods konstateret KOL kunne leve et godt liv med deres sygdom, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Lungeforeningen vil til efteråret sætte spot på tegnene på KOL i større kampagne, som er støttet af Sundhedsdonationer, i håb om, at flere danskere vil kende tegn på lungesygdom og reagere på disse og blive undersøgt ved egen læge.

Fakta

Hiver du efter vejret?: Åndenød ved lettere fysisk anstrengelse

Hoster du?: Hoste med eller uden slim, har du gentagne luftvejsinfektioner som akut bronkitis eller lungebetændelse

Hvæser din vejrtrækning?: Pibende eller hvæsende vejrtrækning 

Seneste nyheder Scroll for mere