2. May 2022

Sundhedsfremmende projekter kan igen få glæde af "danmark"s investeringsoverskud

Sygeforsikringen "danmark" har siden 2020 doneret en del af investeringsoverskuddet til projekter, der arbejder med sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning. Til gavn for alle danskere. Den samlede donationspulje lander i år på 150 millioner kroner.

Sygeforsikringen "danmark" hjælper hver dag danskere med tilskud til behandlinger, som gør noget for den danske folkesundhed her og nu. Men vi har også et ønske om og et ansvar for at sikre et sundere Danmark i fremtiden. Derfor donerer vi, gennem det vi kalder for Sundhedsdonationer, en del af vores investeringsoverskud til projekter inden for sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning. Sådan støtter vi det vigtige arbejde, der bliver gjort for at forbedre den fremtidige sundhed i Danmark for alle.

Der er åbent for ansøgninger frem til 1. juli 2022 kl. 12.00.

Seneste nyheder Scroll for mere