Doneret i

Sundhedsfaglige træningstilbud for mennesker med handicap

Projektets formål er at forebygge mental og fysisk mistrivsel hos mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, forårsaget af polio eller alvorlig ulykke. Det vil ske gennem udvikling og afprøvning af fire forskellige sundhedsfaglige træningstilbud: Holdtræning fysisk, holdtræning online, livestream træning og online træningsunivers med træningsvideoer. Vi vil evaluere træningstilbuddene med det formål at kunne fortsætte arbejdet i fremtiden. Samtidig vil vi udvikle en model til udbredelse af de træningstilbud, som, evalueringen viser, har effekt. I alt 10.800 personer forventes at få direkte glæde af projektet.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig