Doneret i

En model til sunde orale forhold hos sårbare ældre

Dårlig mundhygiejne hos sårbare ældre har store konsekvenser for de ældres livskvalitet og helbred.

Der er en foruroligende høj forekomst af alvorlige sygdomme i munden hos de 120.000 mest sårbare ældre i Danmark, og det har alvorlige følger. Dårlig oral sundhed kan føre til nedsat spisefunktion, underernæring, forværret helbred, forringet livskvalitet og social isolation. Det er især manglende fokus på den orale sundhed i plejesektoren, samt at de sårbare ældre ikke bruger tandplejen i den grad, de har behov for, der ligger til grund for den dårlige orale sundhed blandt de ældre.

Sundere mund giver bedre livskvalitet

Det er derfor vigtigt, der findes løsninger på, hvordan de sårbare ældre får en sundere mund og dermed et bedre helbred og en bedre livskvalitet. Dette projekt sigter mod at løse problemet ved at udvikle en model til forbedring af de ældres oral sundhed, som kan spredes nationalt.
Projektet vil i første omgang skabe den nødvendige viden, der skal bruges til at skabe en forbedring på området. Denne viden anvendes i en samskabende proces med borgere, pårørende og andre interessenter fra Frederiksberg og Greve kommune til at udvikle og teste de mest relevante indsatser.

Forskerne i projektet håber dermed at kunne komme med anbefalinger for håndtering af den orale sundhed hos sårbare ældre.

Anbefalingerne kan skabe forbedringer hos de ældre ved at sikre en sund mund. Det kan have en lang række positive effekter til følge, så som at mindske de ældres brug af sundhedsvæsnet og forbedre deres livskvalitet. Det vil samlet set skabe gode og positive individuelle, sundhedsøkonomiske og samfundsmæssige effekter.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

Sund mund hele livet