Doneret i

Hjernesund - en oplysningskampagne til fremme for en hjernesund livsstil og forebyggelse af demens

Demenssygdomme er blandt de hastigst voksende folkesygdomme i verden, og desværre findes der ingen kur mod demens, men ifølge nyere forskning kan vi selv gøre noget for at forebygge demenssygdommene.

Hvert år rammes 10 millioner mennesker af demens på verdensplan, og i Danmark drejer det sig om cirka 8000 danskere. Det er både borgeren selv, de pårørende og samfundet, der påvirkes af sygdommen. Det koster samfundet 24 milliarder kroner i pleje og 1,5 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året.
Desværre er antallet af mennesker med en demenssygdom kun stigende, og da der ikke findes nogen kur mod sygdommen, er det vigtigt, vi udnytter det potentiale, der findes i forebyggelse af demenssygdommene. 

Alzheimerforeningen lancerede i oktober 2021 en oplysningskampagne, der har til hensigt at oplyse danskerne om demenssygdomme, og hvordan man fører en hjernesund livsstil, der kan forebygge demens.
Formålet med denne oplysningskampagne er, at danskerne får en bevidsthed om sammenhængen mellem livsstil og risikoen for at udvikle demens. Derudover at motivere danskere til at foretage hjernesunde livsstilsvalg på baggrund af den viden, de opnår gennem kampagnen.
Den primære målgruppe for projektet er danskere i alderen 40-75 år.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

Hjernesund-testen
Alzheimer.dk/forebyggelse

Hjernesund-testen

Et vigtigt element i kampagnen er den såkaldte hjernesund-test. Testen baserer sig på en række livsstilfaktorer, der har betydning for udviklingen af demenssygdomme. Testen er en digital test, hvor man besvarer spørgsmål om sin livsstil. På den baggrund får man et konkret svar på og råd til, hvordan man kan øge sin hjernesundhed. Testen bliver fulgt op med et nyhedsbrev om hjernesundhed og med tips og personlige "challenges", til dem, som gerne vil forbedre sig inden for et område, fx kost eller fysisk aktivitet.

På nuværende tidspunkt har mere end 140.000 danskere taget testen

Fakta