Doneret i

Virusinfektioner og demens

Frontotemporal demens er ofte arvelig og den hyppigste årsag til demens hos yngre mennesker. I postmorten-hjerner er der fundet ophobning af sygdomsfremkaldende proteinklumper og lipider. Disse nedbrydes normalt af det cellulære nedbrydningssystem autofagi, som desuden nedbryder invaderende virus og bakterier. Vi vil benytte kliniske data fra FTD-patienter (patienter med frontotemporal demens), hjernevæv og hudbiopsier, hvorfra vi vil udvikle stamceller og derfra hjerneceller i 2D- og unikke 3D-kulturer og undersøge sammenhængen mellem virusinfektion samt neurodegeneration, og om autofagi-aktivering kan være en ny potentiel behandlingsstrategi.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig