Doneret i

Optimering af akut almen praksis for alle videokonsultationer og opgaveuddelegering i lægevagten

Kan brug af video i telefonvisitationen og opgaveglidning i lægevagten være med til at lette presset i sundhedsvæsenet?

I takt med at vi bliver ældre, vi bliver flere mennesker, og vi har mangel på sundhedsfagligt personale, stiger arbejdspresset i vores sundhedsvæsen, bl.a. i lægevagten.

Brødtekst: Sundhedsvæsenet er udfordret af store arbejdsmængder og samtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er yderst problematisk, fordi vi har brug for et sundhedsvæsen, som både er tilgængeligt og i stand til at yde den rette hjælp på det rette tidspunkt for borgerne.

Dette projekt vil undersøge alternativer, der kan sikre borgerne adgang til den bedste hjælp og samtidig kan optimere arbejdsgangene for sundhedspersonalet i lægevagten.

Projektet vil undersøge to elementer til optimering af patientforløb i lægevagten, henholdsvis brug af video i telefonvisitationen og opgaveglidning i konsultationen og ved hjemmebesøg.

Lægevagten bliver kontaktet af mange, og en stor del af disse kontakter omhandler ikke-alvorlige sygdomme. Det medfører ofte arbejdspres og lange ventetider, som er belastende for både patienter og sundhedspersonale. I dagstid varetager sygeplejersker en lang række opgaver hos de praktiserende læger, men det sker i mindre udstrækning i lægevagten. Brug af sygeplejersker i lægevagten og brug af video kan måske være med til at forbedre servicen, fastholde høj kvalitet og øge tilgængeligheden, mens arbejdspresset for lægerne vil mindskes. Endvidere kan det evt. bidrage til, at man kan opretholde en velfungerende lægevagt i alle områder af Danmark.

Det er målet at udvikle alternative modeller til akut hjælp i lægevagten og på den måde optimere arbejdsgange og forbedre patientforløb.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig