Doneret i

Udvikling af nye diagnostiske redskaber og terapiformer for Alzheimers sygdom

Et nyt forskningsprojekt håber at kunne bane vejen for nye terapiformer til patienter med Alzheimers sygdom.

Der er endnu ikke udviklet nogen effektive behandlingsmuligheder til patienter med demenssygdomme. Lægerne kan allerhøjst bremse sygdommen med de nuværende behandlingstilbud, men hverken helbrede eller livsforlænge betydeligt. Det vil en gruppe forskere se, om de kan ændre på.      

 Et nyt projekt vil afsøge mulighederne for at udvikle behandlingen af demenssygdommen, Alzheimers. Alzheimers er en sygdom, som har store personlige omkostninger for både den enkelte patient, de pårørende og samtidig er en stor samfundsøkonomisk udfordring.    

Desværre er behandlingsmulighederne begrænsede, og det er ikke en sygdom, der kan helbredes. Den nuværende behandling af Alzheimers kan højst forsinke sygdomsudviklingen med få måneder. 

Projektet vil forsøge at finde frem til nye behandlingsstrategier og bedre diagnostik af sygdommen. Helt konkret vil forskerne bag projektet indsamle rygmarvsprøver og serum fra alzheimerpatienter og analysere dem med en ny og avanceret neurochip-teknologi. Derudover vil de med et grundigt rotteforsøg undersøge, om en hæmning af betændelsestilstanden kan være gavnlig, samt om en medicinsk behandling kan genoprette tabte mentale evner. Det forventes at rotteforsøgene kan bidrage med en større forståelse af sygdommen og desuden give anledning til fund af nye mål og strategier for sygdomsbehandling. 

Projektet håber, at der på sigt vil findes behandlingsmuligheder, der kan bremse og potentielt set helbrede Alzheimers sygdom. Hvis det lykkes projektet at udvikle nye effektive terapi- og behandlingsformer, vil det have store positive effekter for både samfundet samt alzheimerpatienter og deres pårørende.      

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig