Doneret i

Udforskning af virusresistens mod bredspektrede antivirale midler

Infektion med kendte eller nyfundne virus forårsager epidemier/ pandemier med store socioøkonomiske konsekvenser. Gennem de seneste 75 år er der udviklet en del bredspektrede antibiotika med virkning på bakterier. Samme succes har den medicinske videnskab ikke haft med at udvikle bredspektrede midler til bekæmpelse af virus (antiviral stoffer). Hovedansøger, professor Jens Bukh, har viet sin tidligere forskerkarriere til belysning af antivirale stoffer. Han vil nu anvende sin viden og metoder til udvikling af antivirale stoffer rettet mod forskellige virusfamilier. Udviklingen af nye antivirale behandlinger vil selvfølgelig have overordentlig stor betydning for behandlingen af patienter med alvorlige virusinfektioner, men også til håndtering af patienter med immundefekt, f.eks. organtransplanterede patienter, som ofte dør af virusinfektioner.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig