Doneret i

Sunde unge på erhvervsuddannelser

Undersøgelser viser, at erhvervsskoleelever i Region Sjælland har flere sundhedsmæssige problemer sammenlignet med deres jævnaldrende, der går på en gymnasieuddannelse.

Projektsekretariatet på Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster har sammen med Region Sjælland og fire erhvervsskoler startet projektet, Sunde unge på erhvervsuddannelser. Det er et projekt, som ønsker at hjælpe erhvervsskoleeleverne ud af de sundhedsmæssige problemer ved at give dem en række kompetencer til at komme ind i voksenlivet med bedre sundhed.

Desuden vil projektet forsøge at skabe en bedre generel sundhedskultur på erhvervsskolerne.
Projektet afsluttede i januar 2021 en indledende forundersøgelse, der har bidraget med den viden, at en optimal tilgang til initiativet vil være en tredelt og helhedsorienteret tilgang til sundhed. Tredelingen skal bestå af et fokus på kost, motion og trivsel. Projektets tilstræber derfor at øge elevernes sundhed målt på fødevareindtag, desuden at få inkorporeret motion og bevægelse som aktiv del af skoledagen. Slutteligt at foretage kvalitative spørgeskemaer for at måle elevernes trivsel.

Desuden er det ved hjælp af forundersøgelsen blevet klart, at undervisere og vejledere spiller en afgørende rolle i at skabe forandringer i elevgruppens sundhedsmæssige vaner. De udgør både en stor ressource i forhold til viden om de unge mennesker, og samtidig er det dem, der skal føre initiativerne videre, når projektperioden er afsluttet.

Med udgangspunkt i forundersøgelsernes erfaringer har projektet som hovedformål at give og øge elevernes handlekompetencer i forhold til sundhed for at sikre vedvarende positive ændringer, der rækker ud over skoledagen og ind i elevernes generelle livsstil

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig