Doneret i

Stærk til operation og stærk til livet (STRONG)

Patienters livsstil har afgørende betydning for deres individuelle operationsforløb. Et nyt forskningsprojekt undersøger derfor et nyt program, der skal gøre patienterne stærke til både operation og livet efterfølgende.  

Der er øget risiko for komplikationer efter en operation, hvis du som patient er udfordret på en af de fire KRAM-faktorer. KRAM er en betegnelse for følgende fire helbredsfaktorer: kost, rygning, alkohol og motion.

Det vil sige, at er man overvægtig eller underernæret, ryger dagligt, drikker for meget alkohol eller motionerer for lidt, stiger risikoen for et efterforløb med komplikationer. Mange har flere samtidige KRAM-faktorer, og det øger risikoen yderligere. 

Dette projekt vil sammenligne STRONG-programmet med den nuværende standardpleje af patienter. STRONG-programmet søger at gøre en målrettet indsats mod de fire KRAM-faktorer, så de udsatte patienter kan undgå et alt for hårdt og kompliceret forløb efter en operation.  

Dermed er hovedformålet med STRONG-programmet at forebygge komplikationer i forbindelse med operation og i det hele taget forbedre sundheden på længere sigt.  

Projektet gennemføres af en række kompetente eksperter, som vil undersøge effekten af STRONG-programmet på flere grupper af operationspatienter.  
Forskerteamet vil teste effekten på komplikationer efter operation, på livsstil, livskvalitet samt omkostninger og inddrage patienter, deres pårørende samt hospitalspersonalets erfaringer og ønsker undervejs.  

Hvis det viser sig, at den særlige indsats mod de fem livsstilsfaktorer sikrer et bedre operationsforløb med færre komplikationer, vil det have stor betydning for både den enkelte patient, i et kirurgisk forløb, de pårørende og samfundets ressourcer.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Foto: Billede af Professor Hanne Tønnesen