Doneret i

Er jeg god nok? Ingen børn skal stille sig selv dette spørgsmål, for ja, du er god nok.

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade og Anti Doping Danmark står sammen i et projekt, der handler om at fremme en sund og naturlig kropsopfattelse samt bedre selvværd hos børn og unge.

Antallet af danske børn og unge som kæmper med dårlig mental sundhed er desværre stærkt stigende. Det handler især om problematikker som præstationsangst, forestillingen om det perfekte liv, problemer med kropsopfattelsen og uopnåelige skønhedsidealer.

I Danmark lever 75.000 med en spiseforstyrrelse, og undersøgelser viser, at der i det hele taget er en stærk utilfredshed med egen krop blandt de unge. Unge mennesker bør derfor hjælpes til at forstå, hvad kroppen kan, samt hvad en sund krop er, frem for at rette fokus mod en idealkrop.

Det er vigtigt, der gøres en indsats for unge, da undersøgelser desværre viser, at dårlig mental sundhed og psykiske lidelser ikke blot påvirker børn og unge i den første del af livet, men kan have langsigtede konsekvenser og sætte dybe spor. Derfor har Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade sammen med Anti Doping Danmark udviklet et forløb for landets 6. klasser, som gennem en forebyggende og helhedsorienteret indsats skal gøre op med forestillingen om den perfekte krop og urealistiske idealer, som tynger de unges selvværd.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

Spejlven

Projektet bygger på en række aktiviteter for både 6. klasserne, deres forældre samt forskellige fagpersoner (bl.a. deres lærere), de unge mennesker møder i deres hverdagsliv. Aktiviteterne består bl.a. af workshop-forløb, uddannelse af klasselærere, trivselsforløb og meget mere.

Workshop-forløbene skal bidrage med et trygt rum, hvor de unge mennesker sammen kan skabe et nyt og fælles sprog, der kan hjælpe dem med at udtrykke svære følelser. På den måde kan de hjælpe hinanden med at udvikle naturlige og sunde billeder af krop og sind.

Formålet med projektet er at fremme accepten af den naturlige krop og gøre op med de urealistiske kropsidealer, der f.eks. findes på de sociale medier, og herigennem bidrage til at højne trivsel, sundhed og selvværd hos børn og unge.

Desuden sigter projektet mod at hindre den isolation, der ofte følger med lavt selvværd og mistrivsel og i stedet sørge for, at de unge mennesker fortsat vil deltage i fritidsaktiviteter og socialt samvær. Det sociale rum er nemlig vigtigt for os mennesker, og det er med til at gavne vores mentale helbred.

Det lyder spændende. Meget. Derfor også et par spørgsmål, som dukker op :

Hvor og hvornår afprøves og gennemføres forløbet?

Pilotfasen blev gennemført i efteråret 2021, hvor vi testede alt materiale og rettede det hele igennem på baggrund af løbende feedback fra elever, lærere og forældre. Nu er vi i fuld gang med at rulle projektet ud, og mange skoler har vist interesse for projektet.

Hvorfor er det alene 6. klasser?

Vi har valgt 6. klasser, da vi ved, at det kan være en enormt sårbar alder for de unge. Mange er gået i puberteten eller er på vej ind i puberteten. Og vi ved, at dette ofte medfører et øget fokus på kroppen, og hvordan kroppen ser ud.

Hvordan vil de nå ud til skolerne/klasserne?

Vi når ud til skolerne via flere forskellige kanaler. Vi henvender os direkte til skoler og tilbyder dem at være med i projektet. Vi henvender os til kommuner og skolechefer med henblik på at få kommunerne til at implementere projektet på skolerne i kommunen. Vi markedsfører projektet via sociale medier, i aviser og på kommende skolemesser, med håb om at skolerne retter direkte henvendelse til os.

Hvor kan man henvende sig, hvis man (som lærer f.eks.) ønsker at komme med i projektet eller få glæde af det forløb, som udvikles/afprøves?

Ønsker man at være med i projektet eller vil høre mere, er man velkommen til at skrive til projektleder Mathias Hougaard på mah@lmsos.dk eller ringe på 40 33 97 32.