Doneret i

Telefonisk rådgivning til SMILfondens tilknyttede familier

Den 1. april 2020 åbnede SMILfonden en telefonisk rådgivningstelefon til SMILfondens tilknyttede familier.

SMILfonden er en velgørende forening, der har til formål at støtte alvorligt syge børn og deres familier. SMILfonden styrker familierne og skaber værdifulde fællesskaber familierne imellem gennem sociale arran-gementer, hospitalsmissioner og rådgivning.

Familierne er hårdt ramt og meget sårbare, fordi de dagligt udfordres af sygdommens psykiske og fysiske påvirkninger. SMILmobilen blev lanceret 1. april 2020 under en udfordrende coronatid, hvor SMILfondens tilknyttede familier i endnu højere grad efterspurgte et sted at søge hjælp, rådgivning og støtte. Siden lanceringen er SMILmobilen blevet en kæmpestor succes.

SMILmobilen giver det syge barn, søskende og forældre et sted at søge hjælp og få lettet hjertet. I den anden ende af røret sidder SMILfondens faste familierådgiver, Lea Lykkegaard, der har en helt særlig evne til at hjælpe familierne både qua hendes professionelle baggrund, og fordi hun selv er mor til et alvorligt sygt barn. På den måde kender hun familiernes situation og behov indefra. Derudover står vores erfarne socialrådgiver Rebekka Øst blandt andet for vejledning i forbindelse med klager og ansøgninger om støt-temuligheder og tabt arbejdsfortjeneste.

Familierne ringer med mange forskellige typer problemstillinger, og det der fylder mest er stress, ensomhed, selvmordstanker, bekymringer og skilsmisse. SMILmobilen giver familierne et trygt sted at søge hjælp i livet med et alvorligt sygt barn.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

SMILmobilen fylder år - SMILfonden

Gang på gang kan man ringe til Lea på SMILmobilen og være helt fyldt op, og så kan man trække vejret igen, når man har talt med hende.

Stine Mor til William med alvorlig sygdom

Rebekka er super hjælpsom og god til at give råd og vejledning. Hun vil altid ringe mig op, også når jeg selv har glemt det. Hun gør det med hjertet.

Anonym bruger af SMILmobilen