Doneret i

Skakkens hus – hjernens motionscenter

Projektet har til formål at udvikle Skakkens Hus – hjernens motionscenter. Skakkens hus danner rammen for et mødested for mental udvikling og fællesskab på tværs af generationer. Projektet vil skabe mentale aktiviteter i perioden 1. januar 2023 – 1. juni 2025. Det er en international nyskabelse, der styrker den mentale sundhed ved at sætte ensomhed og mistrivsel skakmat via spilbaseret læring. Ny viden formidles til hele landet via 600 skoler. Initiativet vedrører sundhedsfaglig forebyggelse og -formidling. Prof. i psykologi, Svend Brinkmann, prof. Lene Tangaard og hjerneforskere er ambassadører.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig