Doneret i

Sammenhængen mellem diagnosticering af hjertekarsygdom og forebyggelsen af slagtilfælde

I dette projekt undersøges sammenhængen imellem ikke-diagnosticeret hjertesygdom og slagtilfælde. Ved at gøre brug af store databaser med genetiske data, sygdomshistorie, billeddiagnostiske data og dyremodeller, vil vi øge vores forståelse af genetikken og den molekylære biologi, der driver mekanisk og elektrisk dysfunktion og de deraf afledte blodpropdannende tilstande i atrierne. På denne baggrund udvikles en risiko score, der kan forbedre risiko vurderingen af patienterne således, at de rigtige patienter kommer i antikoagulations behandling.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig