Doneret i

Risikofaktorer for Akut Leukæmi og Myelomatose i Danmark: livsstil, erhverv og miljøfaktorer

Akut leukæmi og knoglemarvskræft er frygtede kræftsygdomme. Et spørgsmål, man som hæmatolog vedvarende bliver konfronteret med, er ”Hvorfor mig”? Paradoksalt nok ved man meget lidt om årsagerne til disse kræftformer. Den geografiske fordeling af disse kræftsygdomme er overraskende, idet forskning har påvist ”hot spots” med et markant øget antal patienter i visse områder af Danmark sammenlignet med landet som helhed. Der er behov for viden om årsager til den geografiske variation. Projektet vil belyse betydning af PFAS i drikkevand, radon baggrundsstråling og erhvervsmæssig eksponering.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig