Doneret i

INCEPT – et platformsforsøg til forbedring af mange flere behandlinger på danske intensivafdelinger

Mange patienter dør på intensivafdelingen (ITA), og overlevende slås med lange hospitalsindlæggelser og nedsat livskvalitet. Sundhedsvæsenets mangler viden om ITA behandlingers effekt. Med INCEPT-programmet vil vi opbygge en platform til at teste mange flere behandlinger bedre, hurtigere og mere omkostningseffektivt på de fleste ITA´er i Danmark.

Hvert år indlægges omkring 30.000 danskere på hospitalernes intensivafdelinger. Patienterne er alvorligt sygt og har brug for livsunderstøttende behandling samt tæt observation og pleje for at overleve. Desværre går ca. 4500 af de danske patienter bort på intensivafdelingerne, mens de overlevende patienter ofte kæmper med lange hospitalsindlæggelser og nedsat livskvalitet. Det er afgørende for patienterne og deres pårørende, at de får en optimal og god behandling på hospitalerne, men desværre er en lang række af de anvendte behandlinger ikke testet ordentligt og efter de standarder, de burde. Det gør sig gældende, at hele ni ud af ti behandlinger ikke er testet i gode kliniske forsøg. Årsagen er, at de kliniske forsøg er både dyre og krævende, men det er yderst vigtigt, at intensivbehandlingerne gennemtestes, fordi behandlingerne i værste fald kan forårsage alvorlige bivirkninger, der kan være dødelig. For at komme den risiko til livs, er det vitalt, at så mange som muligt af de anvendte intensivbehandlinger bliver undersøgt i gode kliniske forsøg.
Heldigvis er der sket store fremskridt i forsøgsmetoderne, og det gør, i sammenhæng med de elektroniske patientjournaler, registrer og den nationale sundhedsportal, Sundhed.dk, at de kliniske forsøg nu kan gennemføres på bedre, hurtigere og billigere vis.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

Nyhed om projektet

Fokus på at forbedre så mange behandlinger som muligt på intensivafdelingerne

Professor på Rigshospitalet, Anders Perner, har med projektet, INCEPT, udarbejdet et platformsforsøg, hvor han sammen med intensivlæger og -sygeplejersker fra hele landet tester de anvendte intensivbehandlinger for at forbedre dem og dermed skabe bedre livskvalitet for patienterne.
Projektet har på nuværende tidspunkt etableret nationale patient-, pårørende- og klinikergrupper, der udvikler relevante effektmål for testene. Her udarbejdes der desuden forskellige testdesign for at finde de optimale værdier for patienter og samfund, drift og fremdrift. Der er ydermere udviklet en national datamodel til løbende at sikre interaktion, opsamling, analyse og reaktion i projektet.  

INCEPT-programmet vil forbedre måden, hvorpå der laves kliniske forsøg på danske intensivafdelinger og facilitere, at mange flere behandlinger bliver testet efter højeste standarder med involvering af patienter og pårørende.
Målet med projektet er, at forbedre så mange behandlinger som muligt på intensivafdelingerne så hurtigt som muligt til gavn for både patienter, pårørende samt vores samfund.