Doneret i

Rekruttering af fertilitetssygeplejersker fra landets klinikker som frivillige FC-rådgivere

Da ufrivillig barnløshed rammer alle samfundslag og kan føre til eksistentielle vanskeligheder, ønsker Fertility Care at bidrage med et gratis rådgivningstilbud til mennesker berørt af barnløshed. Der er brug for at sikre vores rådgivningskoncept ved at rekruttere fertilitetssygeplejersker med specialekendskab, som frivillige. Hensigten er at skabe et landsdækkende netværk af fertilitetssygeplejersker, som uddannes til på frivillig basis at kunne varetage rådgivningstelefon. Målet er over tre år at engagere en række frivillige fertilitetssygeplejersker, geografisk fordelt på landets klinikker.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig