Doneret i

Længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Dette tværprofessionelle og randomiserede, kontrollerede projekt effekt- og procesevaluerer en 12-ugers individualiseret, gradueret, aerob træningsintervention i forhold til almindelig klinisk praksis, målrettet patienter med længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Projektets fire delprojekter kobler patientperspektivet med kliniske træningsdata og neurobiologiske hjernefunktionsdata samt gennemfører refleksiv dialog om resultaterne med forskere og patienter. Denne innovative tilgang udsiger kortsigtet og langsigtet håndtering samt forebygger ultimativt, at hjernerystelse udvikler sig til kronisk sygdom.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig