Doneret i

Psykoedukation til pårørende ved affektive lidelser i Region Syddanmark

Bedre Psykiatri og Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker at udvikle og tilbyde pårørende til mennesker med affektive lidelser et struktureret undervisningsforløb indenfor sygdomsforståelse, behandling, kontakt til myndigheder, egenomsorg og trivsel – såkaldt psykoedukation. Der er solid forskning, der viser, at psykoedukation kan have en forebyggende effekt, da den syge hurtigere bliver rask, og den pårørende formindsker risikoen for bl.a. sygefravær og sociale problemer i familien. Psykoedukation kan gøre en konkret og mærkbar forskel, men tilbydes kun i meget lav grad i dag.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig