Doneret i

Ny funktionel metode afdækker kræftrelevante mutationer

Vi kender desværre ikke betydningen af de fleste mutationer i kræft, herunder i bryst- og æggestokkræft. De eksisterende analysemetoder fungerer ikke tilfredsstillende, så der er et meget stort behov for helt nye tilgange.

Der er udviklet en ny metode, hvorved man kan genskabe kræftmutationer i celler og præcist analysere deres betydning. Projektet kan afdække mutationers betydning i bryst- og æggestokkræft, og metoden vil også kunne anvendes på mutationer i andre kræftformer. Det vil være en stor landvinding, som vil forbedre målrettet kræftbehandling.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig