Doneret i

Ny funktionel metode afdækker kræftrelevante mutationer

Det er allerede anerkendt viden, at kræft opstår på grund af mutationer. Det er dog ukendt, hvor mange og hvilke mutationer der er risikofyldte, samt hvilke der ikke har sygdomsrelevans.

Dette projekt vil videreudvikle en metode til at bestemme betydningen af den lange række mutationer, som vi i dag ikke kender risikoen og skaderne af.  

Kræft skyldes genetiske ændringer i vores celler i form af mutationer. Desværre mangler lægevidenskaben svar på betydningen af et meget stort antal mutationer, og derfor ved man ikke nok om, hvilke mutationer der rent faktisk har sygdomsrelevans. Det er et sundhedsmæssigt problem, som står i vejen for, at lægerne kan rådgive og målrette kræftbehandling bedst muligt til de enkelte patienter. Især i forbindelse med kræfttyper som bryst- og æggestokskræft, hvor arvelige dispositioner bidrager til sygdomsudvikling, vil det gøre en stor forskel, hvis man kender til de sygdomsrelevante mutationer. 

Forskerne, Claus Storgaard Sørensen og Morten Frödin, har udviklet en ny metode kaldet CRISPR-Surf. Metoden gør det muligt at genskabe kræftmutationer i celler og præcist analysere deres betydning for kræft og behandlingsrespons. Desuden er der i metoden indbygget unikke interne kontroller, som er med til at sikre præcise og korrekte resultater. Et af formålene for projektet er udvikle metoden yderligere, så den kan blive endnu bedre.  
Metoden er, udover at være effektiv, hurtig at foretage, præcis og med lave omkostninger, hvorfor den problemfrit vil kunne implementeres i klinisk sammenhæng.  

Projektet forventer at kunne bidrage med viden, der vil gøre det muligt at give den bedst mulige individuelle rådgivning og målrettede kræftbehandling til patienterne.   

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig