Doneret i

Peroral antibiotisk behandling af vertebral osteomyelit – et randomiseret nationalt studie

Med projektet ønsker vi i et nationalt randomiseret studiedesign at undersøge, om patienter med infektion i ryghvirvlerne (vertebral osteomyelitis) hurtigere kan overgå til peroral (lægemiddel som indtages gennem munden) antibiotika behandling end efter de 2-4 ugers intravenøse antibiotika, som nationale guidelines aktuelt foreskriver. Hvis patienter med samme sikkerhed og effektivitet kan behandles med kortere intravenøs behandling, forventer vi, at det vil kunne reducere antal indlæggelsesdøgn med mindre risiko for funktionstab og psykisk belastning af patienterne samt med en reduceret økonomisk belastning af sundhedsvæsnet og samfundet.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig