Doneret i

Sundhedspleje for unge mennesker med kønsdysfori

Der ses i Danmark og mange andre lande en betydelig stigning i antal af unge personer under 18 år, som ønsker hormonbehandling for kønsdysfori. Desværre er der meget lidt viden om, hvorfor antallet stiger, og om behandlingen er både effektiv og sikker – også på lang sigt, hvad angår fysiske og psykiske effekter. Danmark har siden 2016 haft et nationalt behandlingscenter, hvorfor det er muligt systematisk at indhente viden fra journaler og interviews. Vi ønsker derved at bidrage til, at patienterne i fremtiden tilbydes en individuel og sikker behandling, som øger deres livskvalitet.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig