Doneret i

Julemærkehjem – udvidet opfølgning og forældresamarbejde

Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de 5 Julemærkehjem. Et ophold varer 10 uger, men hele forløbet omkring opholdet varer 6 måneder fra forbesøg til opfølgningsdag. I projektet ønsker Julemærkefonden at inddrage forældrene yderligere i barnets ophold på et Julemærkehjem og arbejde mere med forældremestring, således at forældrene bliver endnu bedre til at støtte op om barnet og sikre en forsat god udvikling

Julemærkehjemmene er for børn mellem 7 og 14 år, som mistrives og har brug for en ekstraordinær indsats for at sikre deres trivsel og sundhed fremadrettet. Ofte har børnene på Julemærkehjemmene været udsat for mobning og oplevet ensomhed, eller de har et lavt selvværd og føler sig ikke gode nok. Børnene har ofte oplevet at være holdt uden for fællesskabet, hvilket sætter dybe spor i et børneliv.

Problemer som disse får børnene hjælp til at ændre på Julemærkehjemmene. Det er målet, at børnene i løbet af deres 10 ugers ophold bliver en del af et fællesskab, der bygger på værdier som sammenhold, støtte, nærvær og omsorg.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

julemaerket.dk

Forældrene er vigtige

Julemærkehjemmenes resultater viser, at opholdet forbedrer børnenes selvopfattelse, humør og livskvalitet markant. Et vigtigt led i forløbet er børnenes forældre og dermed forældresamarbejde. Forældrene skal hjælpe børnene med at bevare den gode trivsel og sundhed, når de kommer hjem fra opholdet. Forældrene skal støtte børnene i at beholde de vaner, nye redskaber og trivselsændringer, de har opnået under deres ophold. Julemærkefonden ser heldigvis, at forældrene er meget motiverede i at støtte op om Julemærkehjemmenes indsats for deres børn.

Foto: Julemærkefonden

Projekt sætter fokus på forældresamarbejdet

Desværre oplever mange forældre til børn på Julemærkehjem usikkerheder omkring deres forældrerolle.
Julemærkefonden har på den baggrund startet et nyt projekt, der udvider forældresamarbejdet, så forældrene kan få mere støtte og viden om, hvordan de bedst muligt kan fastholde den nye livsstil efter endt ophold. Helt konkret ønsker projektet at udvide fra en til to forældredage på Julemærkehjemmene i løbet af børnenes ophold. Forældredagene skal begge være af 6 timers varighed og skal indeholde en lang række forskellige aktiviteter og initiativer. Bl.a. et trivselsværksted, en fællesskabsøvelse til at fremme relationen forældrene imellem samt et madværksted. Desuden vil Julemærkehjemmene med det udvidede forældresamarbejde tage fat i forskellige dagligdagssituationer og yde råd og vejledning hertil, så børnene og familierne kan stå sammen om børnenes positive udvikling.   

Projektet har til formål at give familierne endnu mere viden og flere værktøjer inden for selvværd, forebyggelse af ensomhed, madvaner, motion og trivsel.

Fakta

Julemærkefonden har eksisteret i over 100 år, og driver de fem Julemærkehjem i Danmark.

Foto: Julemærkefonden