Doneret i

Kan vi for fremtiden stille en kræftdiagnose blot ved hjælp af en simpel blodprøve?

Diagnosticering af kræft og påvisning af tilbagefald ud fra analyser af kræftcelle-DNA i en blodprøve vil medføre tidligere diagnose og forbedret overlevelse. Projektet vil udvikle teknologier som muliggør blodprøvebaseret kræftdiagnostik. Der arbejdes på at undersøge, om kræftdiagnoser kan stilles nemmere og tidligere i forløbet ved hjælp af nye metoder.

Hvis der påvises kræft-DNA i en blodprøve, er det ensbetydende med, at der er kræftceller til stede i kroppen. Metoden er yderst effektiv, og flere studier har vist, at den er langt mere fintfølende end f.eks. de scanninger, vi ellers bruger til at diagnosticere forekomst af kræftsvulster. Metoden kan f.eks. opspore sygdomstilbagefald helt op til 16 måneder tidligere, end det i dag er muligt. Der er på den måde en lang række fordele ved denne metode, som med blot en blodprøve kan identificere cirkulerende kræft-DNA. Desværre kan blodprøvetesten på nuværende tidspunkt ikke anvendes til at screene for kræft hos tilsyneladende raske individer, fordi nuværende følsomme metoder benytter sig af viden om den enkelte patients tumorbiologi (patient specifikke mutationer), og metoderne kan derfor kun benyttes til f.eks. at monitorere patienter for tilbagefald af sygdom efter operation.
 
I dette projekt arbejder man på at udvikle værktøjer, der kan muliggøre, at blodprøvetesten kan anvendes på personer uden en kendt kræftdiagnose for på den måde at kunne diagnosticere kræft så tidligt som muligt. Projektet arbejder ud fra eksisterende data og igangværende kliniske forsøg i Danmark.
En blodprøve som værktøj til at undersøge forekomst af kræft vil gavne alle danske patienter, da en tidlig opdaget kræftdiagnose kan føre til bedre behandling, bedre livskvalitet, forlænget overlevelse, og desuden vil sundhedssystemets udgifter til kræftbehandling som resultat heraf kunne nedbringes.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig