Doneret i

Ny med gigt – når livet slår en kolbøtte

At blive diagnosticeret med en kronisk sygdom som gigt medfører ofte, at der bliver vendt op og ned på tilværelsen. Mange nydiagnosticerede føler, at de står midt i et uoverskueligt kaos med smerter, træthed og identitetsspørgsmål. Gigtforeningen vil derfor udvikle målrettede tilbud, rådgivning og værktøjer, som gør det muligt for nydiagnosticerede bedre at mestre deres nye livssituation med gigt og opnå øget livskvalitet. Projektet er primært digitalt, og Gigtforeningen vil samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation om at sikre en løbende brugerinddragelse, så mennesker med gigt selv er med til at påvirke både indhold og form. Projektet involverer også samarbejde med 8 kommuner og med reumatologiske afdelinger på hospitaler i hele landet.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

Ny med gigt