Doneret i

Mestring af overfølsomhedssygdomme

Projektet har til formål at hjælpe deltagerne med at mestre egen eller deres pårørendes overfølsomhedssygdom gennem en række både uddannende og underholdende kurser. Kurserne giver dem vigtig og let-afkodelig viden om behandlingsmuligheder og gode redskaber til, hvordan de kan leve et godt liv med så få begrænsninger som muligt. Patientkurserne vil fungere som et nødvendigt supplement til det etablerede sundhedsvæsen, hvor mange medlemmer ikke oplever, at der er ressourcer til dybdegående undervisning i sygdommen, mulige behandlingsstrategier samt gode råd til at håndtere hverdagen med en kronisk sygdom.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Foto: Astma-Allergi Danmark