Doneret i

Fysisk aktivitet er sundt og godt – men kan det forbedre overgangsalderen?

Vores viden om kvinders overgangsalder er på flere områder begrænset, og det efterlader kvinder i overgangsalderen med usikkerheder og ubesvarede spørgsmål.

Risikoen for at udvikle alvorlige hjertekarsygdomme som blodpropper i hjertet eller hjernen stiger drastisk i overgangsalderen for kvinder. Det hænger med stor sandsynlighed sammen med, at produktionen af det kvindelige kønshormon, østrogen, stopper ved overgangsalderen. Dog findes der faktisk ikke ret meget viden om, hvorfor og hvordan overgangsalderen og tiden derefter påvirker hjertet, hjernen, blodårerne og blodet. Ligeledes er der heller ikke ret meget videnskabelig viden om, hvordan selvidentitet og kropsforståelse påvirkes af de forandringer overgangsalderen skaber. Mange kvinder oplever tilsyneladende, at der ikke findes tilstrækkelig information om, hvad der helt konkret sker med deres krop, når menstruationen ophører. Det er problematisk, fordi de kropslige forandringer omkring overgangsalderen kan give anledning til bekymringer og desuden udfordre selvidentiteten.

Det er velkendt, at fysisk aktivitet er med til at forebygge hjertekarsygdomme, og desuden har en positiv påvirkning på selvidentitet og kropsforståelse, men det er aldrig blevet belyst, hvorvidt en fysisk aktiv livsstil rent faktisk kan mindske de negative forandringer, der sker i kroppens sundhedstilstand ved overgangsalderen.

Projektet vil forsøge at undersøge nogle af disse ubekendte faktorer ved overgangsalderen. Konkret vil projektet følge 200 midaldrende danske kvinder fra før, de går i overgangsalder og i årene herefter. Kvinderne skal følges i fem år, og de vil blandt andet blive undersøgt grundigt for funktionen af deres hjerte, hjerne, blodårer og blod. Derudover vil kvinderne skulle deltage i fokusgrupper, interviews og svare på spørgeskemaer, så projektet kan være med til at klarlægge, hvordan overgangsalderens forandringer og fysisk aktivitet i overgangsalderen påvirker deres identitet og oplevelse af egen krop.

Projektet ønsker at kunne bidrage med viden om og forståelse for, hvilke forandringer der sker i kroppen, samt hvilken betydning fysisk aktivitet har for forandringerne.

Resultaterne vil formentlig kunne give en god indikation på, hvordan man bedst håndterer overgangsalderens udfordringer på en fysisk, mental og social sund måde.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig