Doneret i

Kort- og langsigtede bivirkninger ved hormonel prævention for den enkelte kvinde

Mere end 380.000 danske kvinder benytter sig af hormonel prævention til trods for, vi i Danmark ikke ved tilstrækkeligt om bivirkningerne ved denne type prævention. Dette projekt vil undersøge, hvilke bivirkninger der er ved hormonel prævention og forsøge at blive klogere på, hvilke kvinder der skal være særligt opmærksomme på disse bivirkninger.

De fleste danske kvinder benytter i løbet af deres liv en form for hormonel prævention, som f.eks. p-piller eller hormonspiral. Der findes en række kendte bivirkninger ved den hormonelle prævention, heriblandt vægtøgning, migræne, depression og blodpropper. Desværre ved vi ikke nok om risikoen for at udvikle bivirkninger ved den hormonelle prævention, eller om nogle er særligt udsatte for at opleve bivirkningerne.
Desuden findes der metodiske udfordringer ved at gennemføre undersøgelser på området, hvorfor der desuden kan være tvivl om, hvorvidt de rapporterede bivirkninger faktisk er udløst af den hormonelle prævention. Denne tvivl vil projektet forsøge at komme til livs med bedre og nyere forskningsmetoder.

Projektet består af et tværfagligt team af epidemiologer, læger og eksperter, der vil etablere en kohorte af danske kvinder med information om deres karakteristika, den præventionstype de anvender, samt de dertil oplevede bivirkninger. Denne kohorte skal sammen med de nationale danske sundhedsregistre danne grundlag for undersøgelsen af korte og langsigtede bivirkninger ved hormonel prævention. Desuden skal kohorten benyttes til yderligere forskning i kvinders helbred generelt samt fertilitet og graviditet.

Med projektet forventer forskerne at finde frem til, hvilke kvinder, der ud fra deres karakteristika (f.eks. livsstil, vægt og sygdomshistorik), er i særlig risiko for at opleve bivirkninger ved hormonel prævention. På den måde vil projektets resultater på sigt forbedre danske kvinders mulighed for at tage et velovervejet og informeret valg, når de skal tage stilling til prævention. Derudover forhåbentlig sikre at færre kvinder udsættes for bivirkninger, de kan undgå. 

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig