Doneret i

Klinisk beslutningsstøtteværktøj baseret på AI til tidlig risikostratificering af febril neutropeni

Febril neutropeni er en hyppig komplikation i forbindelse med behandling af kræftsygdomme med kemoterapi og med risiko for alvorlige fulminant sepsis (blodforgiftning). Der mangler sikre metoder til risikostratificering tidligt i forløbet. Forskningsprojektets formål er at udvikle et beslutningsstøtteværktøj v.h.a. machine learning/artificial intelligence og observationelle data fra patienter behandlet på Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet. Beslutningsværktøjet udvikles i et samarbejde mellem ingeniører og klinikere med ekspertise i febril neutropeni. Beslutningsstøtteværktøjet testes til slut i et klinisk forsøg.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig