Doneret i

Informationskampagne om prostatakræft

Prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt mænd med ca. 4.400 diagnoser og ca. 1.200 dødsfald årligt. Sygdommen har ingen eller kun svage symptomer. Sygdommen er også tabubelagt på grund af følgevirkninger som impotens og inkontinens, og alt for mange mænd kommer for sent til en helbredende behandling. I 2020 kom således ca. 40 % for sent. Projektet omfatter en landsdækkende informationskampagne med det formål at få langt flere mænd i risikoalderen til at være opmærksom på sygdommen og samtidig nedbryde de tabuer om sygdommen, der bremser kendskabet til den i den brede offentlighed. Samtidig vil kampagnen sigte på at give viden til de familier, der allerede er ramt, om et godt liv med kræften. Det er ønsket at øget information og tidlig opsporing af prostatakræft på få år markant vil øge andelen af mænd, der diagnosticeres i tide til en helbredende behandling.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig