Doneret i

Hyppigere og hurtigere diagnosticering af cøliaki

Cøliaki er en stærkt underdiagnosticeret sygdom i Danmark, og diagnosticeringsforløbene er ofte alt for lange. Gennem en række forbundne kampagne- og uddannelsesindsatser, målrettet både sundhedsprofessionelle og enkeltpersoner med relevante symptomer, vil projektet bidrage til en hyppigere og hurtigere diagnosticering og dermed: forebygge de almindelige følgesygdomme samt den generelt forringede livskvalitet, der følger af udiagnosticeret cøliaki, og reducere unødvendige omkostninger for sundhedsvæsnet og samfundet generelt i form at sygedage, fejldiagnosticeringer og lange lægeforløb.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig