Doneret i

Hyppigere og hurtigere diagnosticering af cøliaki

Cøliaki er en stærkt underdiagnosticeret sygdom i Danmark, og diagnosticeringsforløbene er ofte alt for lange. Gennem en række forbundne kampagne- og uddannelsesindsatser, målrettet både sundhedsprofessionelle og enkeltpersoner med relevante symptomer, vil projektet bidrage til en hyppigere og hurtigere diagnosticering og dermed: forebygge de almindelige følgesygdomme samt den generelt forringede livskvalitet, der følger af udiagnosticeret cøliaki, og reducere unødvendige omkostninger for sundhedsvæsnet og samfundet generelt i form at sygedage, fejldiagnosticeringer og lange lægeforløb.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Ikon

Viden om cøliaki

Dansk Cøliaki Forening har produceret syv film, der giver en enkel introduktion til livet med cøliaki. Se dem samlet eller vælg det tema, der interesserer dig.

Se de 7 film her