Doneret i

Hvordan påvirkes børns hjerner af hormonforstyrrende stoffer?

Det er bekymrende, at vi hver dag udsættes for en lang række hormonforstyrrende stoffer, som vi ikke kender alle de skadelige virkninger af.

Hormonforstyrrende stoffer er en fællesbetegnelse for en række kemikalier, som har det til fælles, at de kan forstyrre den normale hormonbalance. De findes i rigtig mange af de dagligdagsprodukter, som vi møder i vores hverdag. Bl.a. findes der hormonforstyrrende stoffer i hård plastik, legetøj, fødevareindpakning og personlige hudplejeprodukter.

Hvordan påvirker hormonforstyrrende stoffer børns hjerner?

Projektet vil i Odense Børnekohorte undersøge, hvilken påvirkning det har for børns kognitive udvikling samt deres sociale og rummelige intelligens, at de udsættes for hormonforstyrrende stoffer i henholdsvis fostertilværelsen og dernæst ved 7-års alderen.
Odense Børnekohorte er en stor undersøgelse af knap 2500 mødre og deres børn, og man har gennem undersøgelsen erfaret, at næsten alle de gravide kvinder, der er blevet undersøgt for hormonforstyrrende stoffer, har haft sådanne stoffer i både blod og urin. Det er særligt bekymrende, fordi de hormonforstyrrende stoffer overføres til fostrene og nyfødte børn gennem moderkage og modermælk. Fostre og nyfødte er mere sårbare overfor hormonforstyrrende stoffer, fordi de er under udvikling, og især deres hjerner er enormt følsomme, da de udvikles hurtigt og er meget komplekse.

Odense Børnekohorte har desuden fundet en sammenhæng mellem mødrenes koncentration af stofferne i blod og urin under graviditet og børnenes sprogudvikling i 2-års alderen. De har ydermere fundet en sammenhæng mellem de hormonforstyrrende stoffer og adfærdsforstyrrelser som ADHD og autisme hos børnene. Yderligere interessant er det, at drengene viser sig at være mere påvirkede af stofferne end pigerne. På den baggrund kan man måske konstatere, at kemikalierne har forskellig påvirkning på drenge- og pigehjerner.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

Odense Børnekohorte

Formål med projektet

Projektet har nu til formål at undersøge nogle af de nyere anvendte hormonforstyrrende stoffer, der har erstattet nogle af de tidligere, da de er blevet forbudt, men som man endnu ikke kender de skadelige effekter af. Derfor vil Odense Børnekohorte måle tre nye stoffer i urin eller serum hos 500, 7-årige børn. De nyere hormonforstyrrende stoffer, der er tale om, er de såkaldte: bisphenoler, phthalater og perfluoerede stoffer. Stoffet bisphenol findes i materialer som kasseboner og konservesdåser, phthalater findes bl.a. i en række gummi- og plastmaterialer, mens vi kan støde på de perflourede stoffer i materialer som fødevareemballage.      

Odense Børnekohorte håber med undersøgelserne at kunne samarbejde med nationale og internationale myndigheder og hermed bidrage med forslag til, hvordan vi kan reducere eksponeringen af de nyere hormonforstyrrende stoffer, såfremt de viser sig at være skadelige for børns kognitive udvikling.

Foto: Odense Børnekohorte
Foto: Odense Børnekohorte
Foto: Odense Børnekohorte