Doneret i

Hvilke lægemiddelkombinationer skal man bruge til at behandle brystkræftpatienter, når patienter er blevet resistente over for standardbehandlingen?

Lægemiddelresistens er et stort klinisk problem ved behandling af kræft, herunder brystkræft. Introduktion af CDK4/6 hæmmere i behandlingen af brystkræft har været et stort fremskridt, men efter nogle år udvikles der resistens overfor behandlingen. På den baggrund er der et presserende behov for nye optimerede behandlingsstrategier, som kan efterfølge den nuværende behandling eller på sigt erstatte den nuværende behandling. I dette projekt kortlægges ved hjælp af avancerede molekylære analyser den optimale efterfølgende behandling. Vores håb er, at brystkræft på sigt kan betragtes som en kronisk sygdom og ikke en dødbringende sygdom.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig