Doneret i

En register- og case-kontrol-undersøgelse af suboptimal visitation i lægevagten

Telefonvisitation er en risikofyldt opgave i lægevagten. Projektets hovedaktiviteter vil afklare, i hvilket omfang utilsigtede hændelser i telefonvisitationen skyldes, hvad der faktisk skete i telefonsamtalen, herunder om utilsigtede hændelser kan relateres til utilstrækkelig optagelse af sygdomshistorik og kommunikationssvigt. Vi vil bruge registre til at identificere patienter, som i dagene efter et opkald til lægevagten registreres med en hændelse, som kan indikere suboptimal visitation. Telefonvisitationen (+/- brug af video) for omtrent 1900 udvalgte cases gennemlyttes af et ekspertpanel og vurderes vha. et valideret scoringsredskab.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig