Doneret i

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt patienter med inflammatorisk tarmsygdom

Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom behandles på nuværende tidspunkt udelukkende med livslang medicin, men måske har forskningen fundet svaret på, hvilken behandling de kronisk syge patienter kan bruge som supplement til deres medicin.

Nyere forskningsresultater tyder på, at fysisk aktivitet kan have en positiv indvirkning på de generende symptomer og følgevirkninger, inflammatorisk tarmsygdom fører med sig. Projektet her vil undersøge, om fysisk aktivitet og træning reelt set kan bruges som supplement til den medicinske behandling.

I Danmark lever omkring 53.000 voksne mennesker med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Sygdommen debuterer ofte i den tidlige voksenalder og medfører en række ubehagelige symptomer som periodevis opblussen af diarré, mavesmerter og udtalt træthed.  Den primære behandling af kronisk inflammatorisk tarmsygdom består i livslang medicinsk behandling, og i nogle tilfælde fjernes dele af tarmen med risiko for stomi. Desuden angiver patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, at de har nedsat livskvalitet, og ofte har patienterne lavere uddannelse og sociale begrænsninger som følge af sygdommen.

Fysisk aktivitet og træning kan have en positiv effekt

Men nyere forskning peger på, at fysisk aktivitet og træning kan have en positiv effekt på symptomer og følgevirkninger ved sygdommen, hvis det bruges som supplement til den medicinske behandling. Da mange patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom netop ofte søger supplementer til deres behandling af sygdommen, er det værd at undersøge.

Projektet har derfor til formål at udvikle og afprøve en individuelt tilpasset indsats med fysisk aktivitet til patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Undersøgelsen vil bestå af to dele. I den første del undersøges fysisk aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd blandt personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og sammenlignes med befolkningen som helhed. I den anden del af projektet anvendes viden fra første del til at udvikle en indsats med fysisk aktivitet blandt de kronisk syge patienter. Indsatsen skal udvikles i et samarbejde mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle for at opnå det bedst mulige udbytte for patienterne.

Når undersøgelsen og projektet er afsluttet, vil resultaterne være med til at give os efterspurgt viden om betydningen af fysisk aktivitet for patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
Desuden vil de nyudviklede indsatser på sigt kunne implementeres som tilbud i ambulatorierne på danske hospitaler.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig