Doneret i

Forebyggende familieintervention til børn og unge med alvorligt syge forældre

I løbet af et år oplever ca. 44.000 børn og unge til og med 19 år, at en forælder bliver alvorligt syg, hvilket medfører større risiko for at udvikle somatiske lidelser, komplicerede sorgreaktioner eller forstyrrelser i udviklingen. Børn, Unge & Sorg psykologer yder forebyggelsesinterventioner til pårørende. Vores egen erfaring viser, at det virker at inddrage familien.Projektet vil udvikle og afprøveforebyggende familieinterventioner, målrettet pårørende børn og unge. Projektet omfatter ca. 130 familier.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig