Doneret i

Forebyggelse og bedre behandling af komplikationer efter indsættelse af kunstigt knæled

Projektet vil forsøge at klarlægge, hvilke årsager, der ligger til grund for gentagne re-operationer efter indsættelse af knæprotese. Projektet arbejder med tre sammenhængende dele:

1) epidemiologiske studier baseret på registerdata 2) et prospektivt kohortestudie med fokus på psykologiske faktorer hos patienterne (opfattelse af knæproblemer, holdninger til fysisk aktivitet i alderdommen og risikovillighed) og 3) et observationsstudie af patienter opereret i 2009-2011 til belysning af fysiske og medicinske årsager til gentagne re-operationer.

Målet er at opnå den nødvendige viden for at kunne forebygge og forbedre behandlingen for patienter med kunstigt knæled.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig