Doneret i

Forebyggelse af demens

Kan vi i fremtiden vende den stigende demenskurve? Det mener blandt andet en ekspertkommission hos det lægevidenskabelige tidsskrift, The Lancet.  

På verdensplan lever 50 millioner mennesker i dag med demens. Desværre forventes antallet af demensramte kun at stige i fremtiden, og som det ser ud nu, regner man med, antallet vil være tredoblet i 2050. Demens er en sygdom, der hverken findes forebyggende medicin til eller behandling af, og det er en diagnose, der har store konsekvenser for både patienten selv og de pårørende. Heldigvis tegner der sig et billede af, at potentialet for forebyggelse er ret stort. The Lancet ekspertkommissionen inden for demensområdet angiver nemlig, at op mod 40 % af demenstilfælde anses for at kunne forebygges. Hvis det er tilfældet, vil det i høj grad skåne både samfund, pårørende og den enkelte, der er i eventuel risiko for at udvikle en demensdiagnose.  

Projektet vil udvikle og implementere risiko-prædiktion for demens blandt midaldrende danskere som et redskab til målrettet forebyggelse af sygdommen. Projektet vil desuden undersøge, hvordan livsstil, biologiske faktorer og arvemateriale påvirker risikoen for at udvikle en demensdiagnose. Dermed vil resultaterne af projektet være med til afklare, hvilke risikofaktorer der er direkte årsag til demens, og til følge heraf kan resultaterne bruges til at bestemme, hvilken indsats der er brug for i en effektiv forebyggelse af demens. På den måde kan projektet være medvirkende til, at vi kan reducere forekomsten af demens med 40 %, som The Lancet ekspertkommissionen anser for muligt.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig