Doneret i

Forebyggelse af blodprop i hjertet og tidlig død hos voksne danskere ved hjælp af Hjerte-CT

Kan blodprop i hjertet og tidlig død forebygges ved hjælp af Hjerte-CT? Det forsøger en række forskere i Region Hovedstaden at besvare ved hjælp af en befolkningsundersøgelse med 6000 personer.

Hvert år dør mere end 12.000 danskere af en hjertekarsygdom – hovedsageligt skyldes det kransåreforkalkning i hjertet. Heldigvis kan man forebygge hjertekarsygdomme, hvis man er i risikogruppen ved at ændre kostvaner, reducere alkoholindtag, foretage rygestop, vægttab, øge fysisk aktivitet samt modtage behandling med forebyggende medicin. Desværre er det ikke så simpelt at afdække, hvilke personer der er i risiko for hjertekarsygdomme med kliniske risikovurderinger, som på nuværende tidspunkt er den standardindsats, man benytter. Det er på den måde svært for sundhedspersonalet at identificere, hvem der vil have gavn af en forebyggende indsats.

Heldigvis har et nyligt teknologisk gennembrud gjort det muligt at opspore tidlige tegn på hjertekarsygdomme ved hjælp af Hjerte-CT-scanning. Det er en enkel, hurtig og sikker måde at bedømme risikoen for hjertekarsygdomme på, og i løbet af de seneste 10 år er der udført mere end 15.000 Hjerte-CT-scanninger.

Projektet vil inkludere 6000 asymptomatiske personer, dvs. personer som er i risiko for sygdommen, men endnu ikke udviser symptomer, fra en befolkningsundersøgelse af voksne over 40 år. Helt konkret gives halvdelen af forsøgspersonerne forebyggende behandlingsanbefalinger på baggrund af Hjerte-CT, mens den anden halvdel vil få klinisk risikovurdering. Dernæst skal alle deltagerne gennemføre en systematisk spørgeskemaundersøgelse til forskernes videre arbejde.

Projektet håber at kunne bidrage med resultater, der kan afklare, om Hjerte-CT-skanning kan anvendes til en individualiseret, forebyggende behandlingsstrategi, som kan resultere i færre blodpropper i hjertet, forlænge levetiden og forbedre livskvaliteten hos asymptomatiske voksne danskere.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Foto: Billede af Professor Klaus F. Kofoed