Doneret i

Byder fremtiden på digitaliserede lægebesøg?

Covid-19 pandemien igangsatte en uundgåelig nytænkning af de almindelige konsultationer hos de praktiserende læger og patienter.

Forinden Covid-19 pandemien var det kun i meget begrænset omfang, at de danske lægepraksisser havde gjort brug af videokonsultationer i deres daglige arbejde, men det blev nødvendigt at finde digitale løsninger i løbet af krisen for at mindske smittespredningen.

Med den nye overenskomst i almen praksis fra januar 2022 er der blevet lagt op til, at videokonsultationer kan blive et fast tilbud til os som patienter i den almene lægepraksis, selv efter Coronaens aftagen. I dag er det stadigvæk kun en lille andel af det samlede antal af konsultationer i almen praksis, der udgøres af videokonsultationer, og der er stor variation i omfang og brug af videokonsultation blandt praktiserende læger og praksispersonale.

For at bevare og sikre konsultationernes høje kvalitet ved brugen af video, samt undgå flest mulige fejl og imødekomme tryghed mellem læge og patient, er det vigtigt, at vi bliver klogere på området. Videokonsultationer i læge/patientsammenhænge er så nyt et fænomen i Danmark, at der er en lang række punkter, hvorpå vi mangler viden.

Projekt vCare har til formål at undersøge og besvare spørgsmål som: Hvordan påvirker videokonsultation den diagnostiske proces? Behandlingskvaliteten? Patienters tilfredshed? Læge-patient relationen? Social ulighed? Organisering i praksis? Lægers trivsel?

Projekt vCare omfatter seks delstudier, der gør brug af forskellige forskningsmetoder og kan bidrage med evidens på et område, der er i hurtig forandring, og på den måde være med til at udvide og styrke lægernes praksisområde, så patienter og samfund på sigt kan drage nytte af lægernes opdaterede viden og kunnen med brugen af video i konsultationer.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

Forbedring af videokonsultation i almen praksis