Doneret i

Forbedret risikostratifikation af HPV-positive ældre kvinder i livmoderhalskræftscreeningen

I projektet indgår celleskrab fra livmoderhalsen fra 60-64-årige kvinder, som ved screening er blevet testet positiv for HPV. Det overskydende materiale fra den rutinemæssige HPV-test undersøges ved udvidet sekventeringsbaseret (NGS) HPV-analyse for alle relevante karakteristika om HPV-type, mutationer, subtyper, integration samt enkelt- og multi-infektioner. Med denne information forventer vi at blive i stand til, allerede ved første celleskrab, at kunne risikostratificere (dvs. inddele efter risiko) disse kvinder således, at unødvendige henvisninger til gynækologisk undersøgelse ofte indbefattende biopsi eller kegleoperation kan undgås.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig