Doneret i

Folkeoplysning om type 2-diabetes samt opsporing og forebyggelse

Der er sket en tredobling i antallet af danskere med type 2-diabetes over de seneste 20 år.

252.000 danskere er diagnosticeret med type 2-diabetes, og det er til trods for, at vi faktisk selv kan gøre en indsats for at forebygge sygdommen. Derfor har Diabetesforeningen iværksat dette projekt, som blandt andet har til formål at give danskerne større indsigt i type 2-diabetes.

Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, som desværre flere og flere danskere diagnosticeres med. Sygdommen kan være alvorlig nok i sig selv, men desværre udløser diabetes i mange tilfælde flere følgesygdomme, såsom hjertekarsygdomme, skader på nyrer, nerver og øjne.
Der er desuden en stor gruppe danskere – op mod 76.000 – som lever med diabetes uden at være klar over det. 
På den måde er det en kronisk sygdom, som berører mange mennesker og har store omkostninger både for den enkelte diabetespatient og på samfundsplan. På årlig basis koster diabetes det danske samfund omkring 32 mia. kr.

Diabetesforeningen vil med projektet oplyse danskerne om risikoen for at have eller udvikle type 2-diabetes. Formålet er, at flere danskere i højrisikogrupperne bliver opsporede og kommer i rettidig behandling eller opfordres til at ændre livsstil for netop at forebygge diabetes samt de alvorlige følgesygdomme, diagnosen kan medføre.

Helt konkret forsøger Diabetesforeningen at tilgå projektet fra flere vinkler. Først og fremmest formidler Diabetesforeningen viden om diabetes digitalt og har i den forbindelse udarbejdet en risikotest, som ligger online. Ved hjælp af en række spørgsmål kan man få svar på, hvorvidt man muligvis er i risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes. Desuden har Diabetesforeningen en sundhedsbus, som besøger nogle af de største byer på blandt andet stationer og ved storcentre. Her kan den brede befolkning møde forskellige fagpersoner, som kan rådgive om sundhed og vil inspirere til sund kost og motion og desuden videreformidle deres kendskab til diabetesvenlig kost. Desuden vil sundhedsbussen have hjemmekits til måling af blodsukker til rådighed, så de borgere der lader sig teste ved sundhedsbussen og viser sig at være i højrisiko for diabetes kan få et hjemmekit med hjem og efterfølgende kan teste sig selv.

En af de konkrete målsætninger for Diabetesforeningens forebyggelses- og oplysningsprojekt har fra start været at minimum 220.00 danskere skal gennemføre risikotesten online i løbet af projektet.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Relateret indhold Scroll for mere

Nyhed

9. October 2023

Diabetesforeningens opsporingskampagne om type 2-diabetes

Med støtte fra Sundhedsdonationer gennemførte Diabetesforeningen en opsporingskampagne om type 2-diabetes, som nåede ud til minimum 2 millioner danskere. Mere end 263.000 mennesker gennemførte den digitale test, hvoraf 56 % var i højrisiko for diabetes, og grundet kampagnen opdagede over 2.000, at de havde type 2-diabetes. Udover den digitale risikotest kunne man også bestille testkits hjem, og Diabetesforeningen kørte deres røde sundhedsbus ud til 22 byer rundt omkring i landet. Her blev gennemført gratis tests og målinger af langtidsblodsukkeret, bl.a. på Folkemødet på Bornholm, Sundhedsdage på Sjælland, ringridning i Sønderborg, Festugen i Aarhus og på Hovedbanegården i København. Sundhedsbussen ruller videre i år og i 2024, og tour-planen kan findes her: https://diabetes.dk/landingpage/sundhedsbus Det estimeres, at 100.000 danskere har type 2-diabetes uden at vide det. Mere end 1/3 har allerede udviklet følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, nyresygdomme og øjensygdomme, når de får konstateret type 2-diabetes. Følgesygdommene har betydning for levealder og livskvalitet, så tidlig opsporing er vigtigt. Siden 1996 er der kommet fire gange så mange danskere med diabetes. Mindst 356.000 danskere har nu diabetes, og langt størstedelen har type 2-diabetes. Mindst 322.000 danskere lever med type 2-diabetes, og det tal forventes at stige til 420.000 i 2030. Yderligere 480.000 danskere skønnes lige nu at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes). De tre største risikofaktorer for at udvikle type 2-diabetes er alder, arvelighed og overvægt. Overvægt er den væsentligste risikofaktor, som kan forebygges. Læs mere i Diabetesforeningens rapport fra 2023, "Diabetes i tal", her: https://diabetes.dk/media/gktagxu3/_diabetes_%C3%A5rs-publikation_web.pdf