Doneret i

Folkeoplysning om type 2-diabetes samt opsporing og forebyggelse

Der er sket en tredobling i antallet af danskere med type 2-diabetes over de seneste 20 år.

252.000 danskere er diagnosticeret med type 2-diabetes, og det er til trods for, at vi faktisk selv kan gøre en indsats for at forebygge sygdommen. Derfor har Diabetesforeningen iværksat dette projekt, som blandt andet har til formål at give danskerne større indsigt i type 2-diabetes.

Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, som desværre flere og flere danskere diagnosticeres med. Sygdommen kan være alvorlig nok i sig selv, men desværre udløser diabetes i mange tilfælde flere følgesygdomme, såsom hjertekarsygdomme, skader på nyrer, nerver og øjne.
Der er desuden en stor gruppe danskere – op mod 76.000 – som lever med diabetes uden at være klar over det. 
På den måde er det en kronisk sygdom, som berører mange mennesker og har store omkostninger både for den enkelte diabetespatient og på samfundsplan. På årlig basis koster diabetes det danske samfund omkring 32 mia. kr.

Diabetesforeningen vil med projektet oplyse danskerne om risikoen for at have eller udvikle type 2-diabetes. Formålet er, at flere danskere i højrisikogrupperne bliver opsporede og kommer i rettidig behandling eller opfordres til at ændre livsstil for netop at forebygge diabetes samt de alvorlige følgesygdomme, diagnosen kan medføre.

Helt konkret forsøger Diabetesforeningen at tilgå projektet fra flere vinkler. Først og fremmest formidler Diabetesforeningen viden om diabetes digitalt og har i den forbindelse udarbejdet en risikotest, som ligger online. Ved hjælp af en række spørgsmål kan man få svar på, hvorvidt man muligvis er i risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes. Desuden har Diabetesforeningen en sundhedsbus, som besøger nogle af de største byer på blandt andet stationer og ved storcentre. Her kan den brede befolkning møde forskellige fagpersoner, som kan rådgive om sundhed og vil inspirere til sund kost og motion og desuden videreformidle deres kendskab til diabetesvenlig kost. Desuden vil sundhedsbussen have hjemmekits til måling af blodsukker til rådighed, så de borgere der lader sig teste ved sundhedsbussen og viser sig at være i højrisiko for diabetes kan få et hjemmekit med hjem og efterfølgende kan teste sig selv.

En af de konkrete målsætninger for Diabetesforeningens forebyggelses- og oplysningsprojekt har fra start været at minimum 220.00 danskere skal gennemføre risikotesten online i løbet af projektet.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig