Doneret i

En multidisciplinær evaluering af udrulningen af telemedicin til patienter med KOL

Telemedicin er ved at blive udrullet som et nationalt behandlingstilbud til patienter med en række kroniske sygdomme.

Der er aktuelt kun begrænset viden, både i Danmark og internationalt, om, hvorledes en sådan udrulning bedst kan foregå. Projektet omfatter en multidisciplinær evaluering af udrulningen ud fra både et politisk/administrativt, sundhedsprofessionelt og patientmæssigt perspektiv.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig