Doneret i

Internetbaseret behandling af depression og angst hos iskæmisk hjertesygdom

Vidste du, at rigtig mange patienter med hjertesygdomme rammes af angst og depression?

Når man er patient med iskæmisk hjertesygdom, har hjertet svært ved at arbejde, fordi iltforsyningen til hjertemusklen er reduceret. Det er en kronisk sygdom, og desværre oplever en del af patienterne følgediagnoser som angst og depression i forbindelse med deres hjertesygdom. Derfor er det vigtigt både at behandle både hjerte og sind hos patienterne.

Sundhedsstyrelsen har allerede implementeret en national klinisk retningslinje for at sikre, at patienter med iskæmisk hjertesygdom tilbydes hjerterehabilitering, så de kan hjælpes tilbage til et tilfredsstillende liv på trods af sygdommen. Desværre er der en række benspænd for deltagelse i et forløb med hjerterehabilitering. Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital er derfor gået sammen om at skabe eMindYourHeart – på dansk: Pas på dit hjerte og din psyke.

eMindYourHeart er et online psykologisk terapiforløb, der tilbydes hjertesyge patienter, der screenes positivt for depression eller angst. En af fordelene ved behandlingen er at den foregår på en online platform. Det betyder, at patienterne kan tilgå behandlingen når og hvorfra de ønsker det. Desuden har flere studier vist, at internetbaseret behandling for depression og angst er lige så effektiv som behandling, hvor psykolog og patient sidder fysisk over for hinanden.

Formålet med projektet er altså at udvikle et internetbaseret terapeutbaseret behandlingstilbud og samtidig at undersøge, om det har en effektfuld virkning for de patienter, som benytter sig af det.

Resultater: Patienter med iskæmisk hjertesygdom og angst eller depression har været med til at udvikle og kvalificere eMindYourHeart behandlingen via patient inddragelse. I feasibility studiet har man undersøgt i 29 patienter om patienterne tager godt imod behandlingen for at sikre at det giver mening at lave et lodtrækningsforsøg (et randomiseret studie). Resultaterne fra feasibility studiet ser positive ud. Efter et online terapiforløb er patienternes symptomer på angst og depression reduceret, og patienterne fortæller desuden selv, at de har haft stor nytte af forløbet. eMindYourHeart projektgruppen er derfor i gang med lodtrækningsforsøget og har indtil nu inkluderet 117 af 178 patienter som skal deltage i lodtrækningsforsøget.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Links

eMindYourHeart